Alternatieve geneeskunde: Homeopathie - Voor en nadelenHomeopathie
Homeopathie is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op de ideeën van Samual Hahnemann.

De drie vormen van homeopathie
Klassieke homeopathie
Hahneman is de grondlegger van homeopathie. Bij klassieke homeopathie wordt strikt gewerkt volgens zijn richtlijnen.Bij het zoeken van het medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de oorzaak van de klachten en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel dat gekozen wordt moet passen bij de gehele mens.

Klinische homeopathie
In de klinische homeopathie worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht(en) gekozen. Bij deze vorm van homeopathie staat niet de gehele persoon, maar specifiek de ziekte centraal. De arts of therapeut kiest een middel dat meer aansluit bij de klinische diagnose van de ziekte dan bij de algemene symptomen van de patiënt. Deze methode, die meestal wordt toegepast in acute situaties.

Complexe homeopathie
In de complex homeopathie wordt ook voorgeschreven op de specifieke klacht en niet op het gehele mensbeeld, maar men gebruikt daarbij de zogenaamde complexmiddelen. Hierbij zitten meerdere werkzame stoffen bij elkaar in druppels of tabletten.
Nadeel is dat je niet weet welke stof een heilzame werking op de patiënt heeft gehad. Bovendien is niet bekend hoe de middelen op elkaar in werken. In het gunstigste geval slaat één van de middelen uit zo’n complexmiddel aan. In het slechtste geval krijg je, bij langdurig gebruik, symptomen door één of meerdere van de andere geneesmiddelen.

Behandelingen van homeopathie
Een homeopaat kijkt naar de totale mens, in samenhang met zijn medische klacht. Een homeopathisch consult vergt daarom meer tijd dan een consult bij een reguliere huisarts of specialist. Tijdens het consult neemt de arts met de patiënt allerlei vragen door om een goed beeld te krijgen van diens gehele gestel. Vragen over vroegere ziekten en eerdere behandelingen, over hoe de patiënt zich voelt bij warmte en bij kou, wat hij eet en drinkt en of het een ochtend- of avondmens is. Daarnaast zal hij vragen naar andere specifieke eigenschappen van de patiënt, zoals of deze snel uit zijn doen is, snel geprikkeld is, verlegen en onzeker of juist zelfverzekerd is. Daarop volgt zonodig een lichamelijk onderzoek en schrijft de arts het meest passende geneesmiddel voor.

Bijvoorbeeld het bekende middel Chamomilla, dat veel kinderen krijgen als hun tandjes doorkomen, zorgt er bijvoorbeeld niet alleen voor dat de pijn van de doorkomende tanden verdwijnt, maar ook dat de boosheid en irritatie die erbij horen minder worden. Dit middel wordt soms ook voor volwassenen uitgekozen. Deze kunnen ook last hebben van pijnen waarbij ze uitgesproken geïrriteerd, boos en zelfs woedend kunnen zijn. Die combinatie van pijn samen met woede en irritatie maakt de keuze van de homeopaat voor Chamomilla duidelijk. En zo zijn er nog veel meer homeopathische middelen die kunnen helpen bij gezondheids prikkelen en persoonlijke toestanden van de mens.

Door de eeuwen heen zijn ontzettend veel geneesmiddelenproeven gedaan die het principe van gelijksoortigheid steeds weer bevestigden. Inmiddels zijn zo’n 4.000 middelen beproefd, die allemaal hun eigen unieke symptoombeeld hebben en kunnen genezen.

Ontstaan van Homeopathie
Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843), de grondlegger van de homeopathie, ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel de reactie bijzonder heftig kon zijn. Hij ging er daarom toe over om deze stoffen te potentiëren door middel van stapsgewijs verdunnen en schudden.
In de tijd van de oude Egyptenaren kwam homeopathie ook al voor. Ondanks het vele gebruik en de talloze genezingen, accepteert de wetenschap de homeopathie nog steeds niet.

Maar ook de mensen in de Middeleeuwen en de oude Grieken maakte gebruik van homeopathische middelen. Met name Hahnemann begreep, na zijn persoonlijke tests om symptomen van malaria te ontwikkelen en in te nemen, hoe het lichaam erop reageerde. Vanuit dit systeem van onderzoek bouwde hij een overzicht op voor elk van de honderden stoffen die hij testte. En later ontdekte hij dat hoe meer informatie hij over een cliënt had, des te zorgvuldiger hij een middel kon voorschrijven dat zou werken.

Zelfzorg en vergoedingen
Niet-ernstige en tijdelijke aandoeningen of klachten zijn goed te behandelen met homeopathische zelfzorg en zelfmedicatie. Bijvoorbeeld met homeopathische geneesmiddelen tegen verkoudheid, hoofdpijn, hooikoorts en kneuzing. Het is, zoals bij alle geneesmiddelen, belangrijk om naast de uitleg van de drogist of apotheker ook altijd de bijsluiter van het geneesmiddel goed door te lezen.

Het langdurig innemen van homeopathische geneesmiddelen word zeer zeker niet geadviseerd. Treedt binnen afzienbare termijn geen verbetering op bij zelfmedicatie, raadpleeg dan een arts voor homeopathie of een therapeut. Tijdens zo'n consult neemt de arts met de patient allerlei vragen door om een goed beeld te krijgen van de huidige problemen van de patient. Hij krijgt een beeld van wat de gevoelens bij verschillende ritmes zijn en wat de eigenschappen van de patient zijn. Op deze manier kan er een passend geneesmiddel voorgeschreven worden.

Een groot aantal zorgverzekeraars verzekert homeopathische behandelingen en geneesmiddelen in diverse aanvullende verzekeringen. Wilt u zich hiervoor aanvullend verzekeren, let dan op of uw verzekeraar de kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Bekende homeopatische middelen
Bij onderstaande klachten en aandoeningen wordt telkens een middel genoemd dat toepasbaar is. Echter, indien bij zelfmedicatie herstel binnen een bepaalde termijn uitblijft (ca. 7 dagen) dien je, ook met ogenschijnlijk onschuldige aandoeningen, naar een arts te gaan. De volgende homeopatische middelen die wij hier omschrijven zijn hulpmiddelen, geen vervanging van medicijnen die artsen voorschrijven.

Jeugdpuistjes
Homeopatische middelen die tegen jeugdpuistjes kunnen helpen zijn Crème Echinaforce en Viola tricolor tinctuur.

Kinkhoest
Homeopatisch middel dat hiertegen kan helpen is Drosera complex

Kneuzingen
Homeopatische middelen die kunnen helpen in het herstel zijn Crème Arnicaforce, Symphosan (uitwendig), Arnica tinctuur (uitwendig) en Arnica D6.

Littekens
Homeopatisch middel om littekens te verminderen is Crème Symvita.

Loopoor
Homeopatische middelen die hiertegen kunnen helpen zijn Hepar sulfuris D4 en Silicea D12 .

Keelpijn
Homeopatische middelen tegen keelpijn zijn Echinaforce en Usnea complex.

Angst
Homeopatische middelen die helpen tegen angst bij kinderen zijn Chamomilla D4 en Calcium carbonicum D6. Bij volwassenen kan gebruik gemaakt worden van Aconitum D10 en Arsenicum album D4.

Anorexia
Homeopatisch middel dat hiertegen kan helpen is Angelica tinctuur.

Beenbreuk
Homeopatische middelen die het herstel ondersteunen zijn Urticalcin en Arnica D6.

Blaren op lichaam
Homeopatisch middel dathier tegen kan helpen is Cantharis D6.

Verbranding door de zon
Homeopatisch middel dat hiertegen kan helpen is Echinaforce.

Concentratie problemen
Homeopatische middelen die hier tegen kunnen helpen zijn Allisan en Geriaforce.

Depressiviteit
Homeopatische middelen die hier tegen kunnen helpen zijn Hyperiforce Forte en Hypericum tinctuur.

Examenvrees
Homeopatisch middel dat hiertegen kan helpen is Passiflora complex.

Overmatige transpiratie
Homeopatische middelen die hiertegen kunnen helpen zijn Salvia tinctuur, Solidago complex en Famosan.

Vergeetachtigheid
Homeopatisch middel dat hiertegen kan helpen is Geriaforce.

Vermoeidheid
Homeopatische middelen die hiertegen kunnen helpen zijn Eleutherococcus en Ginseng complex.

Wratjes
Homeopatische middelen die hiertegen kunnen helpen zijn Thuja tinctuu en Thuja D6.

Reisziekte
Homeopatische middelen die hiertegen kunnen helpen zijn Tabacum D4 en Cocculus D4.

Zweetvoeten
Homeopatisch middel dat helpt tegen zweetvoeten is Crème Bioforce.

Voor meer informatie / gesprek stof over Homeopathie ga naar ons ForYou Gezondheid Forum! en bespreek hier alles over dit onderwerp én meer!