dreumes

‘Hoe moet ik met mijn boze peuter omgaan?’

9 mei 2020
69
69
0

Wanneer je op dagelijkse basis strijd hebt met een boze, opstandige peuter gaan daar veel gevoelens mee gepaard. Iets dat Yteke (34) maar al te goed begrijpt. ‘Toen onze zoon Oscar 2,5 jaar oud was, kon hij erg driftig zijn. Wanneer hij zo’n bui had huilde hij ook erg lang door, terwijl de aanleiding vaak niet heel groot was. Soms zetten we hem dan even op de bank neer om bij te komen, maar dit hielp vaak niet.’

Geen land mee te bezeilen

‘Oscar kon ongecontroleerd boos of verdrietig worden. Het lukte hem dan niet om zichzelf te kalmeren. Er was gewoon geen land mee te bezeilen en hij wilde gewoon niets. Het nare vond ik dat ik dan ook echt niet wist wat nu de juiste aanpak was. Negeren? Boos worden? Straffen? Mijn partner voelde hetzelfde, en dat leidde soms tot behoorlijk wat frustraties en irritaties.’

Advies van kindertherapeut

Na een tijdje besloot Yteke hulp in te schakelen en advies in te winnen. Iris Tadic Fadjil is kindertherapeut bij Centrum voor Kindertherapie West-Friesland. Ze vertelt dat boosheid bij een jonge peuter het zichtbare gedrag is van een achterliggende oorzaak. ‘Er kunnen verschillende dingen spelen. Vaak is boosheid een uiting van verwarring, onmacht of frustratie. En wanneer het kind eenmaal boos is, kan het overspoeld raken door de emotie en daar tijdelijk even geen controle meer over hebben.’

Nadenken over opvoedaanpak

Iris legt uit dat de achterliggende oorzaak van boosheid vaak te maken heeft met de opvoedaanpak en -stijl van de ouders. Niet dat ouders het bewust moeilijk maken voor de peuter, net zo min als dat de peuter de ouders expres wil dwarszitten met zijn of haar gedrag. Toch kan het soms onbewust misgaan. ‘Het is belangrijk dat ouders bij zichzelf te rade gaan waar de emoties van het kind vandaan kunnen komen in plaats van slechts de zichtbare symptomen bestrijden. Zo pak je veel effectiever het probleem aan.’

Concrete handvatten

‘Samen met de ouders bekijk ik bepaalde vraagstukken’, vervolgt Iris. ‘Denk hierbij aan: ben je consequent genoeg? Geef je te veel keuzes? Ben je duidelijk genoeg? En weet je kind wat je verwacht van hem of haar? Door inzicht te krijgen welk gedrag achter het zichtbare gedrag ligt, worden ouders ook meer bewust van hun eigen communicatie naar hun kind. Samen bespreken we bepaalde routines en bieden we concrete handvatten om thuis te kunnen toepassen. Kinderen worden er rustig van als ze weten waar ze aan toe zijn. Dit voorkomt onduidelijkheid en de daarbij horende frustraties die kunnen leiden tot boosheid.’

Rust is wedergekeerd

Yteke en haar partner wierpen een blik op zichzelf en de aanpak naar hun kind. ‘We realiseerden ons dat we soms te veel met Oscar in gesprek gingen en de keuzes niet duidelijk genoeg waren. Het helpt om de keuzes te beperken, hem ook te erkennen in zijn gevoel en beter uit te spreken wat we verwachten in plaats van wat we niet willen. Wanneer hij dan opeens niet meer zelf iets mocht bepalen, was dat verwarrend voor hem. We zijn nu veel helderder in onze communicatie naar Oscar en hebben bepaalde vaste regels opgesteld. Het heeft ervoor gezorgd dat er veel rust in ons gezin is teruggekeerd, en daar hebben we alle drie enorm veel baat bij.’

Geïnteresseerd?

Ben jij benieuwd naar een kindertherapeut of opvoedkundig advies? Bij het Centrum voor Kindertherapie kun je terecht voor verschillende typen begeleiding en ondersteuning. De deskundigen weten uit ervaring dat zowel kinderen als ouders veel meer kunnen dan ze vaak denken. Door kinderen serieus te nemen en hun eigen vermogen aan te spreken om met moeilijkheden om te gaan, leren ze op hun eigen kracht te vertrouwen. De missie van de medewerkers van het Centrum voor Kindertherapie is: Wij dragen bij aan meer rust in kind, ouder en gezin.

Meer weten?

Het Centrum voor Kindertherapie West-Friesland is een centrum voor kortdurende kinder- en jeugdtherapie. Er werken twee integratief kindertherapeuten, een beeldend therapeut en een opvoedcoach.

Centrum voor Kindertherapie
Lepelaar 3 | 1628 CZ Hoorn | 0229-843924 |
[email protected] | www.cvkt.nl
Deel dit artikel