oro-myofunctionele therapie

Oro-myofunctionele therapie: wat is het en wat doet het?

9 februari 2021
432
433
2

Je mondspieren zijn de hele dag in beweging. Je ademt, kauwt, slikt en praat aan een stuk door. Dit gaat als vanzelf. Je staat er eigenlijk niet bij stil en vertrouwt erop dat je lichaam weet wat het moet doen. Toch kan het voorkomen dat je jezelf verkeerde mondgewoonten hebt aangeleerd, zoals mondademen, duimen of slissen. Hierdoor kan het evenwicht tussen de spieren in en rondom de mond verstoord raken, met allerlei problemen als gevolg. Oromyofunctionele therapie ondersteunt hierbij.

Wat is oro-myofunctionele therapie?

Het is een hele mond vol: oro-myofunctionele therapie (OMFT). Kort gezegd komt het neer op het functioneren van de mondspieren. Oro staat namelijk voor ‘orofaciaal’ en heeft betrekking tot de mond en het gelaat en myo is het Griekse woord voor spieren. OMFT is een oefentherapie, met als doel om afwijkend mondgedrag af te leren en nieuw mondgedrag aan te leren dat vervolgens automatisch wordt toegepast in het dagelijks leven.

Afwijkend mondgedrag

Onder afwijkend mondgedrag worden gewoonten als mondademen, verkeerd slikken of duimzuigen verstaan. Dit kan leiden tot een verkeerde tongligging, wat de uitspraak vaak verstoort. Vaak worden de letters t, d, n, l, s en z foutief uitgesproken doordat de tong tegen of tussen de tanden komt, dit klinkt dan als ‘slissen’. Ook kan het vergroeiingen in de kaken en tanden in de hand werken, doordat de tong bijvoorbeeld de tanden naar voren duwt of juist tussen de tanden duwt, waardoor tanden scheef gaan staan. Duimzuigen kan daarnaast leiden tot verslapte lip- en tongspieren.

Verstoord evenwicht

Een verstoring in het evenwicht van de mondspieren heeft al gauw gevolgen voor de ontwikkeling van het gebit en/of de kaken, maar ook voor de spraak. Zo kunnen er afwijkingen als een open beet en spraakstoornissen ontstaan. Mondademen geeft een grotere kans op verkoudheid, oorontstekingen en verslapping van de mondspieren. Ook kunnen afwijkingen van de spieren invloed hebben op de slaapkwaliteit, het kauwen en slikken, de vorm van het gezicht en de lichaamshouding.

Jong en oud

Door afwijkend mondgedrag vroegtijdig te herkennen en corrigeren, kunnen ergere problemen voorkomen worden. Zo kunnen oro-myofunctionele oefeningen op jonge leeftijd een afwijking in het gebit voorkomen. Maar ook op latere leeftijd kan OMFT ingezet worden, bijvoorbeeld voorafgaand aan een orthodontische behandeling. Zo voorkom je dat afwijkend mondgedrag het effect van een beugel ongedaan maakt.

Gerichte oefeningen

Oro-myofunctionele therapie kan ondersteunen bij spraakmoeilijkheden, moeilijkheden met slikken of eten, mondademen, een verkeerde stand van het gebit, verslapte mondspieren of kaakgewrichtsklachten. Tijdens de therapiesessies doe je gerichte oefeningen om de spieren van de tong en lippen te trainen en ademen door de neus te bevorderen. Ook werk je aan een betere tongpositie en lipsluiting in rust, een beter slikpatroon en een betere uitspraak. De spieren worden tussentijds opgemeten om te kijken of er een verbeterde spierbalans ontstaat.

Over Jumelet Logopedie

Zoek je ondersteuning bij klachten op het gebied van slikken, horen, taal, spraak, adem en stem? Je kunt hiervoor terecht bij de logopedisten Jumelet Logopedie. Zij zijn gespecialiseerd in oro-myofunctionele therapie en stemmen de behandeling altijd af op de persoon. Voor het beste resultaat is het belangrijk om thuis veel te blijven oefenen, onder toezicht van de ouder. Ouder en kind worden hierbij zo goed mogelijk begeleid.

Meer weten?

Jumelet Logopedie biedt hulp bij tal van logopedische stoornissen. Doordat de medewerkers dagelijks werken met mensen met een logopedisch probleem, weten ze dat de kwaliteit van leven in hoge mate bepaald wordt door de mogelijkheid van communiceren.

Jumelet Logopedie
Molenstraat 63 | 4311 EM Bruinisse | 0111-481635 |
info@jumeletlogopedie.nl | www.jumeletlogopedie.nl
Deel dit artikel