paardencoaching

‘Paardencoaching helpt bij het gedrag van een kind’

24 april 2018
729
728
0

Esther van Noort is pedagoge en helpt kinderen met gedragsproblemen. Dat doet zij op een bijzondere manier: met paarden!

Paardencoaching

Waarom coaching met paarden? Eshter van Noort: ‘Je kunt je inderdaad afvragen waarom juist paarden worden gebruikt bij coachingstrajecten. Wij mensen zijn door ons denken in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar daarmee is je gevoel natuurlijk nog niet weg. Paarden zijn bijzondere dieren die gevoelsmatig uitgaan van wat er in het hier en nu is, en reageren daar met een natuurlijke reactie op. Paarden zijn een kei in het spiegelen van gevoelens.

Spiegelen van gevoelens

‘Het gedrag dat een persoon laat zien, wordt door het paard uitvergroot: voelt de persoon zich bijvoorbeeld onprettig, dan loopt het paard weg, Probeert de persoon met druk en dwang het paard een bepaalde kant op te krijgen, dan staakt, bevriest of vlucht het paard. Dit gedrag is een mooie insteek om aan persoonlijke concrete doelen te werken. Met een paard kun je heel snel tot de kern van het probleem komen, omdat het paard niet kan liegen. Je weet dus precies waar je aan toe bent en dat geeft een hoop helderheid.’

Ondersteuning

Horses&co [red.] biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die (gespecialiseerde) zorg nodig hebben. Deze hulp kan verschillende grondslagen hebben, zoals LVG, ASS, schoolverlaters en andere gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Ook iedereen zonder label is van harte welkom voor tijdelijke extra ondersteuning. Horses&co werkt met een multidisciplinair team en heeft daardoor verschillende tools in handen om allround zorg te kunnen bieden. Paarden vormen de rode draad door alles wat Horses&co doet en fungeren als co-therapeut bij coachingstrajecten.

Aanpak

‘Ouders kunnen met hun kind bij mij langskomen voor een vrijblijvende intake. Meestal ga ik dan al meteen met het kind naar het paard toe, zeker als er sprake is van een verstoorde gezinsstructuur. In een aantal sessies met het kind probeer ik tot de kern van het probleem te komen, waarna ik de uitkomsten terugkoppel aan de ouders’, geeft Esther aan.

‘Er gaat een opgewekt meisje de deur uit’

Janneke: ‘Mijn dochter gaat 5 dagen in de week naar de schooltoeleiding op de zorgboerderij van Horses&Co. Natuurlijk hadden we het liefst gehad dat ze gewoon naar school kon. Helaas hebben we een heel traject achter de rug van scholenwissels en toch niet zo passend onderwijs. Toen ook cluster 4 schoolproblemen opleverde door de vele escalaties in de klas waar ze angstig van werd, was voor ons de maat vol.’

Schooltoeleiding

‘Met behulp van de IB’er, het wijkteam en de meewerkende leerplichtambtenaar kon onze dochter terecht bij de schooltoeleiding. Wat een wereld van verschil! Geen stress, buikpijn en boze buien meer in de ochtend. Er gaat een opgewekt meisje de deur uit en ze komt weer terug met een hoop mooie verhalen over de dieren en de groep.’

Meer weten?

Horses&Co biedt oplossingsgerichte zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen op sociaal-emotioneel vlak. Samen met de cliënt wordt ingezet op een maatwerkconstructie. Mogelijkheden zijn onder andere dagbesteding, individuele begeleiding en coaching.

Horses&Co
Lindeweg 12 | 2995 XK Heerjansdam | 06-25562134 |
[email protected] | www.horsesenco.nl
Deel dit artikel