beperkingen

Zelfstandig ondanks beperkingen

20 april 2018
459
459
0

Als jouw kind een beperking heeft, zoals spasticiteit of niet-aangeboren hersenletsel, of moeite heeft met bijvoorbeeld eten of coördinatie, dan kunnen jij en je kind aanlopen tegen praktische en emotionele vraagstukken en problemen. Hoe gaan jullie daar mee om?

Uitdagend

Het opvoeden van een gezond kind is soms al een hele uitdaging. Als jij een kind hebt met een beperking, dan wordt opvoeding nóg uitdagender. Het is dan ook heel begrijpelijk dat je regelmatig tegen lastige kwesties aanloopt en soms twijfelt of je alles wel goed aanpakt. Sophia Revalidatie behandelt kinderen die beperkt worden in hun dagelijks leven door de gevolgen van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Met medisch specialistische revalidatiezorg ondersteunt Sophia Revalidatie je kind en jou als ouder om de mogelijkheden van je kind optimaal te benutten.

Hard werken

Revalideren vraagt veel van een kind én van de ouders en de omgeving. Het is hard werken, maar dat is het absoluut waard. Stap voor stap werken je kind, jij en een team van behandelaars namelijk aan verbeteringen in het functioneren op één of meerdere gebieden, zoals bewegen (grove en fijne motoriek), spelen en leren, communiceren (verbaal en non-verbaal), omgaan met emoties en persoonlijke verzorging.

Behandelteam

De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn complex en vaak blijvend. Daarom werken bij Sophia Revalidatie meerdere disciplines intensief samen, mét jou en je kind, vóór jou en je kind. Dit gebeurt in een revalidatieteam. De precieze samenstelling van het behandelteam is afhankelijk van de revalidatiedoelen van je kind. In het behandelteam zitten bijvoorbeeld een bewegingsagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts.

In ontwikkeling

Omdat een kind in ontwikkeling is, ontstaan er in verschillende periodes verschillende vragen. De revalidatie wordt op de leeftijd aangepast.

Van 0 tot 4 jaar

De ontwikkeling van de basisvaardigheden (zoals kruipen, zitten, staan en praten) staat centraal. Met intensieve begeleiding en stimulans kan in deze fase veel bereikt worden. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen.

Van 4 tot 12 jaar

In deze periode is de basisschool het belangrijkste voor het kind. De revalidatie is ondersteunend. De basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld schrijven en omgaan met andere leeftijdgenootjes worden uitgebreid en verder ontwikkeld.

Van 12 tot 18 jaar

In het voortgezet onderwijs ligt het accent op zelfstandigheid en later op scholing en arbeid.

Ernstig fietsongeval

Christine: ‘Toen onze zoon Lex zes was, maakte hij een ernstig fietsongeval mee, waardoor hij hersenletsel opliep. Van een gezonde, energieke jongen veranderde hij in een hulpbehoevend kind. Hij kon niet meer als vanouds met zijn vriendjes spelen, omdat hij heel snel moe was en lastig prikkels kon verwerken. Ook op school kon hij niet langer goed meekomen.’

Ondersteunen

‘Mijn man en ik vonden het lastig om hem hierin te ondersteunen. Het voelde alsof we een nieuw kind hadden en dat we regelmatig opnieuw moesten uitvinden hoe we het beste met hem moesten omgaan. Uiteraard deden we alles voor hem, maar soms hadden we vraagtekens boven ons hoofd. Doen we het wel goed? Is dit het beste voor Lex?’

Begeleiding

‘Gelukkig heeft Sophia Revalidatie ons en Lex erg goed geholpen in deze situatie. Het is heel fijn dat we nu beter begrijpen wat er in Lex omgaat en hoe we hem hierin kunnen begeleiden. Met een aantal hulpmiddelen kan hij zich thuis beter redden. Ook besloten we om een andere school voor Lex te zoeken, waar hij meer persoonlijke begeleiding krijgt en waar de klassen kleiner zijn. Dit gaat goed.

‘Lex kan zich beter redden’

‘Lex zit beter in zijn vel en het lijkt alsof hij zijn beperking wat beter kan accepteren. Ik kan Sophia Revalidatie aanraden aan iedere ouder met een kind met niet-aangeboren hersenletsel of een andere beperking. Het is ontzettend fijn en geruststellend om professionals in de buurt te hebben die altijd met je meedenken als je dat nodig hebt.’

Zorggebieden

Sophia Revalidatie biedt zorg aan patiënten met de volgende aandoeningen:

  • Cerebrale Parese (spasticiteit)
  • DCD (Development Coördination Disorder)
  • Niet-aangeboren hersenletsel
Meer weten?

Sophia Revalidatie biedt medische specialistische revalidatiezorg aan kinderen, jongeren en volwassenen. Het revalidatiecentra heeft meerdere vestigingen in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer.

Sophia Revalidatie
Vrederustlaan 180 | 2543 SW Den Haag | 070-3593593 |
[email protected] | www.sophiarevalidatie.nl

Sophia Revalidatie | Reinier de Graafweg 1 | 2625 AD Delft | 015-2780278

Deel dit artikel