liedje

Het was moeders favoriete liedje…

22 oktober 2019
305
305
5

In de bijna achttien jaar dat ik dit prachtige vak mag uitoefenen zijn er veel, heel veel uitvaarten aan mij toevertrouwd. Het is een eervol beroep, waarin veel verschillende, en soms onverwachte, zaken op je afkomen. Maar je leert door ervaring, zo ook ik. Daarbij had ik het geluk dat ik de eerste negen jaar van mijn carrière voor een landelijke uitvaartorganisatie heb gewerkt. Daar worden medewerkers verplicht om de nodige bijscholingscursussen te volgen. Hierdoor ben ik in de breedste zin opgeleid en heb ik enorme ervaring opgedaan. Nee, dan schiet je niet zo snel meer in de stress.

Harma Bodde

Die ene uitvaart…

Zo herinner ik me nog goed de keer dat ik de uitvoer van een uitvaart in een kerk moet overnemen van een collega. Omdat ik de familie nog niet ken, maak ik samen met haar kennis met de familie en nemen we de regie van de uitvaart door. Het is een leuke, spontane familie die mij gelijk het vertrouwen schenkt. Daarom hebben we allemaal het gevoel dat het helemaal goed zal komen.

Moeders favoriete liedje

Als de kerkdienst is begonnen, zit ik nog even met de koster en hulpkoster in de sacristie koffie te drinken. De koster vraagt me hoe ik het precies wil hebben, wanneer de voorganger straks klaar is. Ik leg hem en zijn collega uit hoe ik het graag wil laten verlopen. Zo vertel ik dat, wanneer de voorganger klaar is, ik naar voren kom om de mededelingen te doen. Dat betekent dat ik de belangstellenden uitleg geef over de volgorde van condoleren en dergelijke. Verder leg ik uit dat, wanneer ik mijn verhaal klaar heb, ik de gemeenschap bedank, waarna de hulpkoster de muziek kan starten. Niet zomaar muziek, maar muziek die met zorg uitgekozen is door de familie. Het was immers moeders favoriete liedje.

Niet volgens plan

Nu krijg ik tijdens mijn uitleg in de sacristie de indruk dat de hulpkoster er met zijn gedachten niet helemaal bij is. Maar, ik geef hem het voordeel van de twijfel en zeg niets. De dienst begint. Er worden mooie dingen gezegd en er zijn veel dierbaren om mevrouw een laatste eer te bewijzen. Terwijl de voorganger bezig is met de laatste rituele handelingen, neem ik alvast weer plaats in de kerk. Zichtbaar, op een plek waar de voorganger mij een seintje kan geven. En zo geschiedde, alleen niet helemaal volgens planning.

Tja, en nu?

Wanneer ik naar voren loop om de mededelingen te doen, start het muziekstuk al. Te vroeg dus! Tja, en nu? Ik moet even heel snel schakelen. Mij is altijd geleerd: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ik ga verder waar ik aan begonnen ben. De voorganger instrueert mij ondertussen toch maar het woord te nemen. Dat besluit ik niet te doen, want dat zou ten koste gaan van de muziek die zo zorgvuldig was uitgekozen door de familie. Snel besluit ik de dragers voor de bloemen naar voren te vragen, en reik hen één voor één een bloemstuk aan. Vervolgens, terwijl de klanken van moeders favoriete liedje door de kerk klinken, nemen ook de dragers aan de baar hun positie in. Alles staat klaar, en alsof het zo moest zijn, is het liedje afgelopen.

Dit zal ik nooit vergeten…

Nu is voor mij het moment om het woord te nemen en, zoals ik had gezegd, sluit ik af met ‘dank u wel’. Gelukkig heeft de hulpkoster dit in de gaten en terwijl we met voorganger en bloemendragers met moeder naar achteren lopen waar de condoleance zal plaatsvinden, klinken nogmaals de tonen van Il Silenzio. Het liedje waar moeder zo van hield. Als alle belangstellenden langs de familie zijn geweest en wij nog even met elkaar napraten, zegt één van de zoons tegen mij met tranen in zijn ogen: ‘Harma, wat een mooie dienst en wat vond ik het prachtig dat het favoriete liedje van moeder zelfs twee keer kon worden beluisterd. Dit zal ik nooit vergeten.’ En misschien weet hij het niet, maar dat geldt ook voor mij. Want nu komt Il Silenzio, in mijn werk, nog wel eens voorbij. Altijd tovert het een glimlach op mijn gezicht, en denk ik terug aan die bijzondere, onverwachte en mooie dienst, met dank aan de niet oplettende hulpkoster.

Meer weten?

Harma Bodde verzorgt uitvaarten in de regio Twente. Ze reikt je graag de hand om de juiste weg te bewandelen en goede keuzes te maken voor de uitvaart. Harma geeft je de ruimte en tijd die je nodig bent na het overlijden van een dierbare.

Harma Bodde Uitvaartzorg
Deel dit artikel