overgewicht

Naar de kinderarts bij overgewicht

26 april 2018
443
442
0

Kinderen met overgewicht zie je steeds vaker in het straatbeeld. Zo’n 14% van de kinderen heeft overgewicht en dit percentage stijgt nog steeds. In Spijkenisse ligt het percentage kinderen met overgewicht hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij een kind is sprake van overgewicht als het gewicht te hoog is in verhouding tot de lengte. Er is dan naar verhouding te veel lichaamsvet. Overgewicht bij kinderen kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, op zowel de lange als de korte termijn.

Overgewicht

Ruud van Gilst, kinderarts in Spijkenisse Medisch Centrum, heeft een speciaal overgewichtspreekuur. ‘Kinderen die naar het ziekenhuis komen met ernstig overgewicht (ook wel ‘obesitas’ genoemd), krijgen een uitgebreid onderzoek om de oorzaken van overgewicht op te sporen. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of het kind een genetische aandoening heeft of een probleem met de hormoonhuishouding (bijvoorbeeld schildklier- of bijnierschorsaandoening).’

Lichamelijke gevolgen

‘Ook kijken we of er lichamelijke gevolgen zijn van het overgewicht. Denk aan een hoge bloeddruk, een afwijkende vetstofwisseling of suikerstofwisseling (diabetes type II). Het onderzoek bestaat uit een opname van een halve dag. Er wordt bloedonderzoek gedaan en er worden bloeddrukmetingen uitgevoerd. Kinderen die ernstig overgewicht hebben, blijven na dit uitgebreide onderzoek onder controle van de kinderarts.’

Gezonde(re) levensstijl

‘Het is belangrijk om kinderen een goede start naar hun volwassen leven te geven. Daarom kijken wij niet alleen naar de medische oorzaak van het overgewicht, maar werken we ook samen met andere professionals. De kinderen krijgen een begeleidingsprogramma met als hoofddoel een gezonde levensstijl te ontwikkelen, zoals meer bewegen en anders eten. Dit lukt alleen als de hele omgeving waarbinnen het kind opgroeit hiervoor openstaat. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.’

De diëtist

Sinds april werken de kinderartsen van Spijkenisse Medisch Centrum samen met diëtistenpraktijk Food4life. Annelies van der Voorde, een van de oprichters, heeft zich gespecialiseerd in voedingsadviezen voor kinderen. Haar praktijk is sinds april ook te vinden in Spijkenisse Medisch Centrum.

Eetgewoontes

Annelies vertelt wat zij in haar praktijk doet aan overgewicht. ‘In mijn praktijk geef ik voedingsadviezen, maar ik kijk ook samen met het kind en de ouder(s) hoe het overgewicht ontstaan is en hoe je hiermee kunt omgaan. Het gaat vaak om het veranderen van gedrag. Niet alleen van het gezin, maar ook van de omgeving. Het veranderen van eetgewoontes kan lastig zijn en daarom betrek ik het kind hierin via spel en leuke opdrachten.’

Gezond en gevarieerd

‘Met ouders kijk ik naar zaken als ‘Hoe pak je het aan als je wilt dat je kind gezond eet? Wat doe jij als je kind een koek mee naar school wil omdat andere kinderen dat ook krijgen? Of als opa en oma wel erg veel snoepjes geven? Of als je kind constant zeurt om snoep?’ Belangrijk is dat je eet met plezier en je er prettiger en fitter door voelt. En gezond en gevarieerd eten moet centraal staan in het gezin.’

Aandacht

Ruud van Gilst besluit: ‘Ik ben ontzettend blij dat er landelijk veel aandacht is voor gezamenlijke inspanningen tussen verschillende instanties om ervoor te zorgen dat kinderen gezond oud kunnen worden.’

Meer weten?

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen terecht bij de polikliniek kindergeneeskunde in het Spijkenisse Medisch Centrum. Er zijn drie gespecialiseerde poliklinieken: ADHD spreekuur, diabetesspreekuur en het astmaspreekuur.

Spijkenisse Medisch Centrum
Ruwaard van Puttenweg 500 | 3201 GZ Spijkenisse | 0181-658888 |
| www.spijkenissemc.nl
Deel dit artikel