Wie jij nu bent, heeft alles te maken met je verleden

5 januari 2018
672
678
0

Marieke Vreugdenhil

Je leeft, ervaart en leert elke dag, jaar in, jaar uit. Totdat je op een dag vastloopt. Je kan de hoge druk op je werk niet meer aan. Je moet steeds weer denken aan een traumatische ervaring uit je verleden. Je kunt geen balans vinden tussen werk en gezin. Of je hebt behoefte aan bezinning. Welke situatie ook op jou van toepassing is, feit is dat je er zelf niet meer uitkomt.

Leerzaam

Als je dit herkent, dan doe je jezelf tekort. Door te durven kiezen voor hulp en coaching, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en geluk. En dat verdien jij! Coaching is altijd leerzaam. Je leert jezelf beter kennen en weet beter welke richting je op wilt. In mijn werk draait alles om verbinding, ontwikkeling en beweging. Ik faciliteer mensen in hun ontwikkeling, waardoor ze vanuit de hervonden verbinding met zichzelf in beweging komen. Dat heeft een positieve weerslag op hun hele welbevinden.

Verandering

Vanuit mijn ervaring stem ik mij af op wat de individuele coachee nodig heeft. Als senior coach met veel levenservaring faciliteer ik mensen in hun proces een echte verandering in hun leven te realiseren. Ik ben een coach die van hart tot hart verbinding maakt en de kracht heeft tot de kern van de zaak door te dringen. Het is wél belangrijk dat mijn coachee zelf ook écht voor verandering wil gaan. Dat betekent de verbinding met zichzelf aangaan en ook de donkere kanten van zichzelf durven bekijken. Het zal soms hard werken zijn, maar het is het zeker waard om je leven in eigen hand te nemen.

Groepen

De rode draad door mijn coachingswerk is het systemisch werk. Deze methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen familie- of organisatiesystemen zichtbaar. Ons hele leven zijn we lid van groepen. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met het verleden. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en soms ontstaan hier problemen. Bijvoorbeeld een te groot verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen, niet kiezen voor wat jij écht wilt, pleasen of alleen voor anderen zorgen en niet voor jezelf.

Gevolg

De gevolgen hiervan uiten zich vaak op latere leeftijd in mentale en/of fysieke problemen. Het op een diep niveau leren kennen van jouw eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden.

Levensenergie

Als je eenmaal duidelijk ziet waar de verstoringen zitten, dan kun je naar een verandering toewerken. Je levensenergie kan weer stromen, je voelt je meer verbonden met jezelf en je kunt op een positievere manier functioneren in de relatie, het gezin, de familie, een organisatie of in een andere groep.

Uit de praktijk

Een hartverwarmend voorbeeld uit de praktijk is één van mijn coachees, een jongen van 21. Hij liep steeds meer vast in zijn leven. Hij spijbelde, kon niet zelfstandig wonen en zijn financiële situatie was een chaos. Hij was depressief en gleed steeds verder weg. Hij had al meerdere reguliere hulpverleningstrajecten gevolgd, maar die hielpen hem niet om vooruit te komen in zijn leven.

Handvatten

Tijdens de coaching hebben we zowel de invloed vanuit het systeem / het verleden aan bod laten komen, als ook gewerkt met praktische handvatten in het hier en nu. Ik zag hem groeien en weer goed in zijn vel komen! Hij woont inmiddels weer zelfstandig, spijbelt niet meer en ziet het leven weer zitten. Het is prachtig dat ik hier een bijdrage aan heb kunnen leveren! Dit is waar ik mijn werk voor doe.

Meer weten?

Al ruim achttien jaar verbindt Marieke zich met haar werk met mensen en wat hen bindt en drijft. Ze biedt coaching, NLP, systemisch werk, trauma werk en energetisch werk. Ook kan je bij Marieke terecht voor relatietherapie. Als coach is Marieke aangesloten bij de NTI-NLP Gilde.

Iris Coaching & Training
Vinkenveld 26 | 7827 DP Emmen | 06-21104415 |
marieke@iris-coaching.nl | www.iris-coaching.nl
Deel dit artikel