kinderopvang

De waarheid over kinderopvang prijzen

8 februari 2018
423
431
0

De gedachte dat kinderopvang ‘duur’ is, klopt echt niet. De verwarring zit vaak in de bruto en netto prijzen.

Bruto vs netto

Ouders betalen netto ongeveer een derde van de bruto uurprijs, omdat er via de kinderopvangtoeslag een behoorlijk deel van de kosten wordt vergoed! Het is dan ook altijd de moeite waard om de ‘rekentool’ op de website van Vlietkinderen [red.] in te vullen. Pas dan krijgen ouders een indicatie van de werkelijke kosten.

Optimale begeleiding

En waar betaal je dan eigenlijk voor? Je betaalt onder andere voor goed opgeleide medewerkers, vakmensen dus, die iedere dag van 07.30 tot 18.30 uur klaar staan voor je kinderen. Die ervoor zorgen dat de kinderen optimale begeleiding krijgen in hun ontwikkeling, bij het spelen, leren, beleven, ontdekken en ervaren van de wereld om hen heen. Medewerkers die ervoor zorgen dat kinderen gezonde voeding binnenkrijgen, dat er lekker buiten gespeeld wordt en dat er getroost wordt bij een kapotte knie of andere dagelijkse verdrietjes. Medewerkers die naar je luisteren en je kunnen voorzien van goede adviezen over opgroeien, opvoeden, enzovoort.

Een stap extra

Directeur Tine Oudshoorn van Vlietkinderen: ‘De kinderopvangbranche is een van de meest gecontroleerde branches en terecht! Tenslotte hebben we een kwetsbare doelgroep in huis: jonge kinderen. Daar zijn wij onszelf terdege van bewust. Wij staan dan ook achter alle wetten, regels en afspraken en de handhaving daarvan, die ervoor zorgen dat kinderopvang ondernemers hun werk goed doen.’

IKK

‘Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht, de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, kort gezegd IKK. Deze wet moet zorgen voor een verhoging van de pedagogische kwaliteit, een verbeterde veiligheid, meer vaste gezichten, met name op de babygroepen, waarbij ook wordt gesteld dat er in de groepen met baby’s meer medewerkers moeten worden ingezet. Gelukkig is dit al onze manier van werken, maar met behulp van deze nieuwe wetgeving kunnen we nog een stap extra zetten.’

Kindcentra

Tine: ‘Een mooie ontwikkeling is de steeds intensievere samenwerking met het basisonderwijs in de vorming van kindcentra. Tenslotte gaat het ons om dezelfde kinderen. En het gezegde ‘It takes a village to raise a child’ is maar al te waar! Samen met ouders, onderwijs, maar waar nodig ook met zorginstellingen, vormt de kinderopvang een educatief partnerschap, een netwerk rond het kind, dat zo de kans krijgt om zich in een veilige omgeving, samen met andere kinderen, optimaal te ontplooien. Goede kinderopvang is van toegevoegde waarde voor het gezond opgroeien van onze kinderen.’

Meer weten?

Vlietkinderen is een kinderopvangorganisatie met locaties in Leischendam-Voorburg en Den Haag. Je kind kan er terecht voor dagopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang, vakantie opvang, peuteropvang en peuterspeelzalen.

Vlietkinderen
Deel dit artikel